Patchwork Sommer Daghøjskole

"Fra ide til færdig Quilt" v/Dorte Gjelstrup

Hos Tante Andante

Kursusbeskrivelse:

Med udgangspunkt i et eller flere billeder som kursisten selv medbringer, arbejdes med ideer og farveholdninger i skitsebøger. Forskellige teknikker afprøves og ideerne konkretiseres efterhånden, som de arbejdes igennem. Herefter arbejdes videre i stof og tråd og andre textile materialer med henblik på at sy en hel unik artquilt. Kurset er for øvede/let øvede.

Dorte underviser i uge 27.

Mandag til fredag, alle dage kl. 9.00-20.00, der vil være undervisning hver dag mandag kl. 10-18, tirsdag og onsdag kl. 10-17, torsdag 10-18 og fredag kl. 10-16, resten af tiden arbejdes videre på egen hånd. Tanten er til stede hele tiden.

Kurset er med fuld forplejning dvs. morgenmad, frokost, eftermiddagskage samt aftensmad med lille dessert alle fem dage. Der vil være vand/saftevand til alle måltiderne. Kaffe og te vil der være adgang til hele tiden. Sodavand og vin kan købes.

Pris, tilmelding/framelding

Pris for hele ugen er kr. 3.350,- og tilmelding foregår enten via mail info@tante-andante.dk eller i butikken. Ved tilmelding betales et tilmeldingsgebyr på kr. 500,- restbeløbet dvs. kr. 2.850,- betales senest en måned før kursusstart.

Ved framelding frem til en måned før kursusstart refunderes kursusbeløbet dog fratrukket tilmeldingsgebyret. Ved senere framelding refunderes intet.